I found them Mom

California Legislators

United States Representative

United States Senators